Prejsť na obsah
Dianí na STU

Dvojtýždňový program Detskej dopravnej univerzity (DDU) sa dnes začal na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Lavice jednej triedy zaplnili školáci z hlavného mesta a jeho okolia. 
"Je chvályhodné, že chcete časť prázdnin venovať tejto vzdelávacej aktivite. Niektorí máte sny stať sa smetiarom či kozmonautom. O niekoľko rokov sa budete rozhodovať, kde pokračovať v štúdiu. Táto univerzita vám umožní lepšie si vybrať povolanie, čo je dôležité rozhodnutie na celý život. Zistíte, či chcete byť stavbárom alebo niečím iným. Týmto získate určitý náskok pred rovesníkmi," privítal letných študentov dekan Stavebnej fakulty STU Stanislav Unčík. Zároveň im predstavil túto najvyššiu a jednu z najväčších slovenských fakúlt s počtom okolo 3500 študentov na troch stupňoch vzdelávania. 
Po úvodnom predstavení hlavného organizátora DDU - združenia Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) a exkurzii priestorovSTU čaká deti dnes popoludní prvá praktická ukážka. Na parkovisku im svoju dopravnú a inú techniku predvedú členovia Policajného zboru SR. V nasledujúcich dňoch sa mladí nadšenci sveta dopravy v dennom programe od 8. do 16. hodiny oboznámia s riadením a fungovaním cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy. 
Spoznajú dopravný dispečing a laboratórium Národnej diaľničnej spoločnosti, dopravné múzeum a železničnú stanicu, mosty ponad Dunaj - SNP a Apollo, lodný prístav, Vodné dielo Gabčíkovo, regionálne cestné stredisko v Senci, obaľovacie asfaltové stredisko v Smoleniciach, lietadlo na prepravu najvyšších ústavných predstaviteľov SR a zažijú tiež adrenalín na pretekárskom automobilovom okruhu Slovakia ring v Orechovej Potôni. Oboznámia sa aj so správou a údržbou cestných komunikácií, naučia základy počítačového projektovania mostov i spoznajú pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
"Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku sme sa rozhodli pokračovať. Teraz máme 27 študentov vo veku od 10 do 15 rokov. Naša univerzita nie je masová záležitosť. Záujemcovia spĺňajú určité kritériá a chceme sa im venovať individuálnejšie. Toto podujatie je jedna z našich popularizačných aktivít v rámci dopravy," zdôvodnil pre TASR predseda SCS Ján Šedivý. 
Zámerom DDU je oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry. Podnietiť u nich záujem o túto tematiku, aktívne vyplniť ich voľný čas počas prázdnin a čiastočne tak odbremeniť rodičov. DDU vyvrcholí 17. júla slávnostným odovzdaním absolventských diplomov na pôde Stavebnej fakulty STU.