Prejsť na obsah
Dianí na STU

Janette Štefánková, moderátorka: „Sedem vysokých škôl možno príde o titul univerzita. Navrhla to Akreditačná komisia. O ktoré univerzity ide, zverejní komisia koncom leta. Rektori škôl ešte majú právo sa k hodnoteniu vyjadriť.“
Milan Velecký, redaktor: „Rozdelenie škôl na univerzity, vysoké školy a odborné školy sa robí po prvý raz. Akreditačná komisia hodnotila zatiaľ len dvadsaťdva škôl. Medzi tie univerzitného typu navrhla zaradiť pätnásť.“
Ľuboš Fišera, predseda Akreditačnej komisie: „Teraz pošleme tie hodnotiace správy rektorom, ktorí majú tridsať dní na vyjadrenie, môžu rozporovať závery, tak by som nemenoval konkrétne vysoké školy.“
Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (telefonát): „Ak bude univerzita preradená na vysokú školu, malo by sa to odraziť aj v systéme financovania.“
Milan Velecký: „Sedem škôl, ktoré získalo najlepšie hodnotenie, má naopak postavenie univerzity isté. Sú medzi nimi aj obe najväčšie univerzity - Komenského v Bratislave a Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ako aj všetky tri technické univerzity - v Bratislave, Košiciach a vo Zvolene. Rektori škôl, ktoré môžu o postavenie univerzity prísť, hovoria, že keď budú mať menej peňazí, pokojne sa zamerajú na iné druhy štúdia.“
Najlepšie hodnotené vysoké školy na Slovensku
1. Univerzita Komenského Bratislava
2. Slovenská technická univerzita Bratislava
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
4. Technická univerzita Košice
5. Žilinská univerzita
6. Technická univerzita Zvolen
7. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (telefonát): „Univerzitné vysoké školy poskytujú vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, kdežto odborné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa.“
Milan Velecký: „Definitívne výsledky komplexnej akreditácie dvadsiatich dvoch vysokých škôl Akreditačná komisia zverejní po svojom augustovom rokovaní a od septembra začne hodnotiť ďalšie vysoké školy.“
Janette Štefánková: „Akreditačná komisia hodnotila aj vyše päťtisíc študijných programov. Pätinu z nich schválil len na obmedzený čas a ďalšie, takmer desatinu z nich, pozastavili alebo neschválili.“
Ľuboš Fišera: „To znamená, v priebehu roka musia oni navrhnúť znovu správu na odstránenie nedostatkov. Počas toho môžu, výuka pokračuje tých študentov, ktorí sú tam, ale nemôžu prijímať nových.“