Prejsť na obsah
Dianí na STU

Matej Tabak, moderátor: "Vedcom zo Slovenskej technickej univerzity sa podaril unikátny objav – vynašli rozložiteľné plasty. Predstavili ich na otvorení centra aplikovaného výskumu v Nitre, kde nahrávala redaktorka Monika Ujlacká.“
Monika Ujlacká, redaktorka: „Slovenskí vedci objavili bioplasty, ktoré sa v prírode úplne rozložia. Bioplasty sa uchádzajú o svetový patent a záujem o ne majú už teraz aj niektoré firmy. Práve nové centrum slúži na aplikovaný výskum výroby týchto materiálov vo väčších objemoch. Projekt približuje Ivan Hudec, riaditeľ Ústavu prírodných a syntetických polymérov STU v Bratislave.“
Ivan Hudec, riaditeľ Ústavu prírodných a syntetických polymérov STU v Bratislave: „Vývoj tých materiálov bude smerovať k tomu, aby k dispozícii boli materiály, ktoré sú v prírode v riadených podmienkach rozložiteľné na základné zložky CO2, vodu a nejaký ten humus, ktorý zostane ako v podstate hnojivo pre pôdu.“
Monika Ujlacká: „Rozklad tohto plastu by mal prebiehať podobne, ako keď necháte v komposte zotlieť trávu.“
Ivan Hudec: „Je úplne rozložiteľný. Nezostáva z neho žiadny zvyšok.“
Monika Ujlacká: „Spolutvorca Pavel Alexy spolu s doktorandmi pracoval na vývoji tohto materiálu dlhé roky. Hlavnú pozornosť sústreďoval na to, aby bol materiál vhodný najmä na výrobu bežne dostupných obalových materiálov.“
Pavel Alexy, spolutvorca: „Máme kontakty na, nebudem menovať firmy, ktoré majú záujem zaviesť tieto produkty do svojho portfólia či už v obalovej technike, alebo aj v iných aplikáciách. Záujem postupne rastie a verím tomu, že sa nám podarí rozbehnúť aj reálnu výrobu.“
Monika Ujlacká: „Objav označujú za unikátny a bol prihlásený ako medzinárodný patent.“