Prejsť na obsah
Dianí na STU

SPEKTRUM – periodikum STU v Bratislave


Prečítajte si aktuálne číslo.


Staršie čísla:

akademický rok 2014/2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2013/2014: 12345678910
akademický rok 2012/2013: 12, 34, 5, 6, 7, 8, 910
akademický rok 2011/2012: 1234, 5678910  
akademický rok 2010/2011: 1, 2, 3, 45, 6, 789, 10
akademický rok 2009/2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2008/2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2007/2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2006/2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2005/2006: 1, 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2004/2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
akademický rok 2003/2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Výkonná redaktorka: Iva Šajbidorová
Redakčná rada: Irena Dorotjaková, Miroslav Hutňan, Valéria Kocianová, Michal Masaryk, Zuzana Marušincová, Ivan Páleník, Marián Peciar, Tatiana Sikorová, Daniela Špirková, Viera Stopjaková, Eva Troščáková, Daša Zifčáková.

Grafická koncepcia: Juraj Blaško, Matúš Lelovský  
Grafická úprava: Ivan Páleník 
Tlač: Nakladateľstvo STU, Bratislava.
Registrácia: MK SR 1334/95. TS: 09. ISSN 1336-2593. Nepredajné. 

 

SPEKTRUM – periodikum STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: 0917 669 584
fax: 02/5729 4333
e-mail: spektrum@stuba.sk

Štatút časopisu Spektrum STU

 

Dôležité!

Technik – revue slovenských technikov, 9 ročníkov – 1940-1949;
Technika – závodný časopis SVŠT, 9 ročníkov – 1958-1967;
Technika – revue SVŠT, 2 ročníky – 1968-1970;
Technika – spravodajca SVŠT, 8 ročníkov – 1982-1990;
Informácie STU, 5 ročníkov – 1990-1994;

Irena Dorotjaková, Miroslav Hutňan, Valéria Kocianová, Michal Masaryk, Zuzana Marušincová, Ivan Páleník, Marián Peciar, Tatiana Sikorová, Daniela Špirková, Viera Stopjaková, Eva Troščáková, Daša Zifčáková, Milan Žiška.Tlač: Vydavateľstvo STU, Bratislava.