Prejsť na obsah
Uchádzači

aplikovaná informatika Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
aplikovaná mechanika a mechatronika Strojnícka fakulta
architektúra a urbanizmus Fakulta architektúry
automatizácia a informatizácia strojov a procesov Strojnícka fakulta
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automobilová elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobily, lode a spaľovacie motory Strojnícka fakulta
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
biotechnológia a potravinárska technológia Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
dizajn výrobkov Fakulta architektúry
elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika Fakulta elektrotechniky a informatiky
energetické strojárstvo Strojnícka fakulta
geodézia a kartografia Stavebná fakulta
chémia, medicínska chémia a chemické materiály Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
informatika Fakulta informatiky a informačných technológií
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebná fakulta
krajinná architektúra a krajinné plánovanie Fakulta architektúry
kvalita produkcie Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
matematicko-počítačové modelovanie Stavebná fakulta
materiálové inžinierstvo Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
personálna práca v priemyselnom podniku Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačová podpora výrobných technológií Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačové a komunikačné systémy a siete Fakulta informatiky a informačných technológií
pozemné stavby a architektúra Stavebná fakulta
priemyselná informatika Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselné manažérstvo Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priestorové plánovanie Ústav manažmentu
procesná a environmentálna technika Strojnícka fakulta
stavby na tvorbu a ochranu prostredia Stavebná fakulta
stavebné inžinierstvo Stavebná fakulta
strojárske technológie a materiály Strojnícka fakulta  a  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie a manažérstvo stavieb Stavebná fakulta
telekomunikácie Fakulta elektrotechniky a informatiky
vodné stavby a vodné hospodárstvo Stavebná fakulta
výrobné systémy a manažérstvo kvality Strojnícka fakulta
výrobné technológie Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné zariadenia a systémy Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výživa, kozmetika a ochrana zdravia Fakulta chemickej a potravinárskej technológie