Prejsť na obsah
Študenti

Prehľad akreditovaných programov celoživotného vzdelávania, kontinuálneho vzdelávania a doplňujúceho pedagogického štúdia na STU


Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k akreditácii v oblasti ďalšieho vzdelávania

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (stav: 1. 1. 2013)

Vyhláška MŠ SR č. 97 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii (účinnosť: 15. 4. 2010)

Pokyn na vypracovanie žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slevenskej republiky


Postup pri podávaní žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania na STU

Podklady pre vystavenie osvedčení pre absolventov kontinuálneho vzdelávacieho programu


Kontakt:
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Rektorát STU
Vazovova 5, 812 43  Bratislava
email: jana.kmetova@stuba.sk
tel.: 0917 669 316