Prejsť na obsah
Študenti

Rektor STU udeľuje každoročne ocenenie študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november). Súčasťou ocenenia je priznanie a poskytnutie motivačného štipendia za nasledovné mimoriadne výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku:

a)        mimoriadne študijné výsledky,
b)        mimoriadne študijné výsledky dosiahnuté v rámci akademickej mobility na inej vysokej škole,
c)        mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
d)        mimoriadny športový výkon,
e)        mimoriadny umelecký výkon,
f)         mimoriadnu činnosť konanú v prospech STU,
g)        mimoriadny humánny čin.

Na návrh dekana fakulty alebo riaditeľa Ústavu manažmentu STU rektor udeľuje ocenenie študentom v nasledovných kategóriách:

  • najlepší študent prvého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
  • najlepší študent druhého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
  • najlepší študent tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU,
  • najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU,
  • mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
  • významný reprezentant STU v športe,
  • významný reprezentant STU v umení,
  • mimoriadna činnosť konaná v prospech STU,
  • humánny čin roka.
Rektor má právo rozhodnúť o udelení ocenenia aj bez návrhu dekana fakulty  alebo riaditeľa Ústavu manažmentu STU.
Ocenenia sú odovzdávané na stretnutí zástupcov Vedenia STU s ocenenými študentmi. Okrem diplomu a vecného darčeka, ktoré študentom na stretnutí osobne odovzá rektor je všetkým oceneným študentom poskytnuté mimoriadne štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom STU.

Pravidlá a postup udeľovania ocenenia Študent roka sú určené v  "Smernici rektora č. 1/2014-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na STU" .

Prehľad ocenených študentov:

Študent roka 2012

Študent roka 2013

Študent roka 2014