Prejsť na obsah
Študenti

Promócie absolventov v akademickom roku 2014/2015:

Priebeh akademických obradov - promócie absolventov bakalárskych, inžinierskych, magisterských
a doktorandského študijných programov upravuje: