Prejsť na obsah
Študenti

 

Zimný semester

 

24.9.2012 -  13.2.2013

slávnostné otvorenie akad. roka

24.9.2012

výučba

24.9.2012 - 22.12.2012

prázdniny

24.12.2012 - 1.1.2013

skúšobné obdobie

2.1.2013 - 13.2.2013

Letný semester

18.2.2013 - 7.7.2013

výučba

18.2.2013 - 25.5.2013

prázdniny

27.3.2013 - 2.4.2013

skúšobné obdobie

27.5.2013 - 7.7.2013

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.

Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.

Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.

Harmonogram bol schválený vo Vedení STU a v Kolégiu rektora STU dňa 19.10.2011