Prejsť na obsah
Študenti

Zimný semester 

23.9.2013 - 15.2.2014

 slávnostné otvorenie akad. roka

23.9.2013

 výučba

23.9.2013 - 21.12.2013

 prázdniny

23.12.2013 - 3.1.2014

 skúšobné obdobie

7.1.2014 - 15.2.2014

Letný semester

17.2.2014 - 31.8.2014

 výučba

17.2.2014 - 24.5.2014

 prázdniny

16.4.2014 - 22.4.2014

 skúšobné obdobie

26.5.2014 - 5.7.2014

 prázdniny

7.7.2014 - 31.8.2014

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.

Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.

Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.

Počet dní prázdnin je 48.

Harmonogram akad. roka bol schválený v Kolégiu rektora STU dňa 10.10.2012

Prehľadný harmonogram akademického roka 2013/2014 nájdete tu.