Prejsť na obsah
Študenti

Po prerokovaní na zasadnutí  Kolégia rektora STU dňa 4. decembra 2013 rektor STU vyhlásil záväzný Harmonogram akademického roka 2014/2015, ktorý je určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zimný semester 

22.09.2014 - 15.02.2015

slávnostné otvorenie akad. roka

22.09.2014

výučba

22.09.2014 - 21.12.2014

zimné prázdniny

24.12.2014 - 06.01.2015

skúšobné obdobie

22.12.2014 - 23.12.2014

07.01.2015 - 15.02.2015

Letný semester

16.02.2015 - 05.07.2015

výučba

16.02.2015 - 31.03.2015

08.04.2015 - 24.05.2015

jarné prázdniny

01.04.2015 - 07.04.2015

skúšobné obdobie

25.05.2015 - 05.07.2015

letné prázdniny

06.07.2015 - 31.08.2015

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin 49.

Prehľadný harmonogram akademického roka 2014/2015 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2014/2015:

01.09.2014       Deň Ústavy Slovenskej republiky  01.01.2015          Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2014       Sedembolestná Panna Mária  06.01.2015          Zjavenie Pána
01.11.2014       Sviatok všetkých svätých      03.04.2015          Veľký piatok
17.11.2014       Deň boja za slobodu a demokraciu 05.04.2015          Veľkonočná nedeľa
24.12.2014       Štedrý deň 06.04.2015          Veľkonočný pondelok
25.12.2014       Prvý sviatok vianočný      01.05.2015          Sviatok práce
26.12.2014       Druhý sviatok vianočný          08.05.2015          Deň víťazstva nad fašizmom
05.07.2015          Sviatok svätého Cyrila a Metoda        
29.08.2015          Výročie SNP