Prejsť na obsah
Študenti
Po prerokovaní na zasadnutí  Kolégia rektora STU dňa 3. decembra 2014 rektor STU vyhlásil záväzný Harmonogram akademického roka 2015/2016, ktorý je určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zimný semester 

21.09.2015 - 14.02.2016
slávnostné otvorenie akad. roka 21.09.2015
výučba 21.09.2015 - 15.11.2015
18.11.2015 - 20.12.2015
rektorské voľno 16.11.2015
zimné prázdniny 24.12.2015 - 06.01.2016
skúšobné obdobie 21.12.2015 - 23.12.2015
07.01.2016 - 14.02.2016
Letný semester 15.02.2016 - 03.07.2016
výučba 15.02.2016 - 22.03.2016
30.03.2016 - 22.05.2016
jarné prázdniny 23.03.2016 - 29.03.2016
skúšobné obdobie 23.05.2016 - 03.07.2016
letné prázdniny 18.07.2016 - 14.08.2016

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin 29 (pracovných dní).
Rektorské voľno 1 deň.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2015/2016 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

01.09.2015 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2016 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2015 Sedembolestná Panna Mária 06.01.2016 Zjavenie Pána
01.11.2015 Sviatok všetkých svätých 25.03.2016 Veľký piatok
17.11.2015 Deň boja za slobodu a demokraciu 27.03.2016 Veľkonočná nedeľa
24.12.2015 Štedrý deň 28.03.2016 Veľkonočný pondelok
25.12.2015 Prvý sviatok vianočný 01.05.2016 Sviatok práce
26.12.2015 Druhý sviatok vianočný 08.05.2016 Deň víťazstva nad fašizmom
    05.07.2016 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
    29.08.2016 Výročie SNP