Prejsť na obsah
Študenti

Informácie o Fonde na podporu vzdelávania (FNPV).

ŠPF poskytuje pôžičky študentom denného a externého štúdia vysokých škôl prvého vysokoškolského štúdia, študujúcich na slovenských a zahraničných vysokých školách, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, študentom študujúcim na slovenských vysokých školách so štatútom zahraničného Slováka, určené na úhradu časti nákladov na vysokoškolské štúdium žiadateľa (najmä na ubytovanie, cestovné, študijnú literatúru a študijné pobyty).