Prejsť na obsah
Študenti

Hodnoty základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom. 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok: 

  • 2012/2013 (úplné znenie smernice rektora č. 6/2011-N po zapracovaní Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 )

Dokumenty na stiahnutie: