Prejsť na obsah
Študenti
  • Celkový počet absolventov STU od roku 1940  predstavuje: 
s udeleným titulom Bc.:  32 356
s udeleným titulom Ing., Mgr. Art.: 111 995
s udeleným titulom Dr., PhD., ArtD.: 2 783
Spolu 147 134