Prejsť na obsah
Študenti

ŠCCh - ŠP FCHPT - Študentský cech chemikov - Študentský parlament FCHPT

Web:   www.chemik.sk
Mailová adresa:   parlam@chemik.sk
Popis činnosti:

o    Beánia
o    Športový deň
o    Vytváranie propagačných materiálov
o    Ročenka absolventov
o    Školský diár študentov FCHPT
o    Fakultné tričká (ale nie len logo FCHPT)
o    Časopis Radikál

ŠCS - Študentský cech strojárov

Web:  www.scs.sk
Mailová adresa:  Vedenie@scs.sk
Popis činnosti:

o   Posilňovňa Herkules(Mladá Garda)
o   časopis Škrt (najstarší študentský časopis na SR)
o   Internet klub MG (poskytovanie internetového pripojenia na Mladej Garde)
o   Ping pong bez bariér
o   Beánia
o   Vytváranie príručky pre prvákov
o   Participovali na akcií Formula okolo Slovenska
o   Job fórum
o   Prvákovica
o   Stavanie mája
o   Exkurzie do Osvienčimu a Ženevy (autosalón)
o   Krvné odbery


ŠPEAI - Študentský parlament Elektrikárov a Informatikov

Web:   www.speai.sk
Mailová adresa:   rada@speai.sk
Popis činnosti:

o   Krvné odbery
o   Ping-pongový turnaj
o   Posilňovňa Junák (Mladosť)
o   Beánia
o   Zapožičiavanie lôpt a siete (ihrisko pod Mladosťou)
o   ŠPortový deň
o   Odborné prednášky
o   Tvorba tričiek pre FEI/FIIT študentov
o   Futbalový turnaj "Putovná opica"


ŠP FA - Študentský parlament Fakulty architektúry

Web:   www.spfastu.sk
Mailová adresa:   parlament.fastu@gmail.com
Popis činnosti:

o   Beánia
o   Ples architektov
o   Športový deň - TEÓRIA vs. PRAX
o   Odborné prednášky o architektúre
o   Lyžiarsky zájazd


ŠP MTF - Študentský parlament MTF

Web:   https://www.facebook.com/klub.amos
Popis činnosti:

o   IRŠ Karavana - rádio
o   ŠIFL - študentská internátna futbalová liga
o   Internátna rada - ubytovacie oddelenie (komisia)
o   Beánia
o   Non Stopka - športovo-kultúrny víkend
o   Stolný futbal, biliard

 

ŠP ÚM - Študentský parlament Ústavu manažmentu

Web:    www.ozspum.webnode.sk
Mailová adresa:   parlament.umstu@gmail.com
Popis činnosti:

o   Prvákovica
o   Vernisáž študentských prác
o   Športový deň ÚM
o   I want to play a game
o   Priestorovica
o   doučovanie a iné

 

ZŠ SvF - Združenie študentov Stavebnej fakulty

Web:   www.zssvf.sk
Mailová adresa:    vedenie@zssvf.sk
Popis činnosti:

o    Beánia Stavbárov
o    Prvákovica
o    Hugovica - karneval
o    Stavbárovica - ukončenie štúdia inžinierov
o    Volejbal - turnaj
o    Ping-pong - turnaj
o    Beh po schodoch - čisto športovo, alkohol zakázaný
o    projekt Your Knowledge - prednášky z praxe
o    spolupráca s Kostaf (SR a ČR stavebné fakulty) a Baufak (Stavebné fakulty nemecky hovoriacich krajín)

 

BEST - Board of European Students of Technology

Web:   www.best-bratislava.sk
Mailová adresa:   bratislava@best.eu.org
Popis činnosti:
1) Podujatia pre všetkých študentov STU: 

o   Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS

 • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
 • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
 • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží

o   Voľno časové kurzy

 • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity

o   Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné
     kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí BEST 

2) Podujatia pre členov BESTu:

o   Kultúrne výmeny
o   Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
o   Motivačné víkendy
o   Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia

 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Web:   http://www.iaeste.sk
Mailová adresa:   bratislava@iaeste.sk
Popis činnosti:

o   odborné medzinárodné stáže - odborne pokrývajú stáže všetky fakulty STU
o   letní koordinátori - starajú sa o zahraničných študentov
o   Dni príležitostí - Cieľom je študentom prezentovať aké rôzne možnosti uplatnenia majú v praxi
o   CC - Central Europe ConveTION - medzinárodná konferencia
o   projekt How-Know

 • spolu s Ynetom
 • séria odborných prednášok pre študentov  

 

Elam

Web:   www.elam.sk
Mailová adresa:   Elam@elam.sk
Popis činnosti:

o    7 krúžkov

 • Divadlo hudby - Tvoria profily hudobníkov, umelcov a i.
 • Foto krúžok - Vlastný ateliér
 • Video  - Strihanie videa, príprava krátkych "shotov"
 • KMIT - Na starosti všetko IT potrebné k chodu Elamu
 • Usporiadateľská služba - Organizujú jednotlivé akcie
 • Propagácia - Grafická a marketingová propagácia jednotlivých akcií
 • Technika - o.i. svetlá a ozvučenie na akciách

o    Niektoré z akcií - Oldies party, Digital party, Mexické noci, Východniarska zábava a i.

 

Chemnet

Web:   www.chemnet.sk
Popis činnosti:   Poskytovanie internetového pripojenia na Mladej Garde

 

IRŠ TLIS

Web:   www.tlis.sk
Mailová adresa:   pr@speai.sk
Popis činnosti:

o   Trafoparkotéka - 2 pódia - 1 kapely a druhé pre DJ
o   Konkurzy - Dni otvorených dverí
o   RadioRallye - súťaž študentských rádií
o   Konštrukčné a komunikačné súťaže
o   Vysielajú z viacerých festivalov (Next Festival, Letné dielne, Wilsonic 2007,..)
o   Spolupracujú s Divadelný ústav / Štúdio 12, A4-Nultý priestor, Zianmag.org

 

MMC STU

Web:    http://www.mc2.sk
Mailová adresa:  hocico@mc2.sk 
Popis činnosti:

o   Študentská televízia
o   Portál scientifictv.com - propagácia vedy a techniky
o   Mediálna podpora pre fakulty, študentské organizácie
o   Pravidelná tvorba relácií
o   Časopis Oko
o   Improliga

 

Omega - Rádio klub Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Web:   http://om3kff.sk
Mailová adresa:   sefovia@om3kff.sk
Popis činnosti:

o   Rádioamatéri
o   Vysielajú vo všetkých krátkovlnných pásmach
o   Projekt WBSDR.org - Výstup z SDR sa dá umiestniť na webstránku a ktokoľvek môže počúvať
o   Za minulý rok približne 450 bežných spojení a 12 000 súťažných spojení
o   2007 - 1. na svete v novom svetovom rekorde (CQ World Wide DX Phone Contest )

 

AM Team

Web:   http://www.amteamslovakia.sk
Popis činnosti:

o   Študentská benzínová formula
o   Aktuálne 235 zo 481 univerzít na svete
o   Akcia Formula okolo Slovenska  

 

STUBA Green Team

Web:   http://www.sgteam.eu
Mailová adresa:   sgt@sgteam.eu
Popis činnosti:

o   Študentská elektrická formula
o   Aktuálne 33 z 37 univerzít na svete
o   Akcia Formula okolo Slovenska

 

YNET - Youth hostel network

Web:   www.ynet.sk
Mailová adresa:   info@ynet.sk
Popis činnosti:

o   približne 3500 členov
o   projekt How-Know

 • spolu s IAESTE
 • séria odborných prednášok pre študentov

o   Internetové pripojenie - Mladosť, Dobrovičova, N. Bejolanisa, J. Hronca
o   Študovne - sieťové laboratórium na Mladosti, rekonštrukcia študovní (Mladosť, Dobrovičova, J.
     Hronca)
o   Bezplatný prístup k produktom ESET pre študentov
o   Bezpečnostný kamerový systém na ŠD Mladosť
o   Userbackup - priestor 20 GB na zálohovanie dát
o   Webhosting
o   Wifi - člen Eduroamu
o   Možnosť zapožičať kalibračnú sondu na (farebne) kalibrovanie monitora
o   IRC server
o   Vlastný email
o   VoIP

 

ESN STUBA - Erasmus student network

Web:  www.stuba.esn.sk
Mailová adresa:   stuba@esn.sk
Popis činnosti:  

o  Pomoc a začlenenie prichádzajúcich Erasmus študentov
o  Propagácia našej univerzity
o  Organizovanie športových, kultúrnych a sociálnych aktivít
o  Interkultúrne aktivity (spoznávanie iných kultúr a jazykov)
o  Propagácia zahraničných mobilít medzi študentmi


AIESEC Bratislava 
Web: http://tvojaskusenost.sk/ 

Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj prostredníctvom zahraničných stáží alebo samotným členstvom a prácou v organizácii:

o   Práca v tíme a rozvoj líderských schopností  
o   Získavanie pracovných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, marketingu a financií
o   Budovanie siete kontaktov na Slovensku a v zahraničí
o   Priamy kontakt s firemným sektorom
o   Aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie)
o   Možnosť organizovať projekty, konferencie a iné udalosti 
o   Odhalenie vlastného nadania a talentu