Prejsť na obsah
Centrum akademického športu STU /CAŠ STU/

Centrum akademického športu STU je účelovým zariadením Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s univerzitnou pôsobnosťou.

CAŠ STU má v správe nasledovné športoviská:

Športový areál P. Gleska – (Račianska 103, za internátmi Mladá Garda) športoviská boli vybudované alebo plne zrekonštruované v roku 2008. Sú vybavené prevádzkovými a sociálnymi zariadeniami. V areáli sú nasledovné športoviská:

  • atletický štadión s umelým povrchom a trávnatou plochou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou a osvetlením
  • 2 viacúčelové ihriská s umelým povrchom a osvetlením určené na basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, hokejbal, florbal a minifutbal
  • 2 plážové ihriská na plážový volejbal

Tenisový areál – (Račianska 103, za internátmi Mladá Garda) areál poskytuje celoročnú prevádzku a je vybavený šatňami a sociálnymi zariadeniami. - Letné obdobie (máj – september) je k dispozícii 7 kurtov - Zimné obdobie (október – apríl) je k dispozícii nafukovacia hala s prekrytím 4 kurtov

Športový objekt Mladosť – 2 telocvične uprostred internátov v Mlynskej doline. Telocvične sa nachádzajú v jednom objekte, ktorý je vybavený šatňami a sociálnymi zariadeniami. - Veľká telocvičňa (36 x 17 m) je určená predovšetkým na volejbal, bedminton, florbal, minifutbal, nohejbal a tenis. - Malá telocvičňa ( 12 x 11 m) je vybavená zrkadlovou stenou a preto je vhodná na cvičenia pri hudbe, tance, bojové športy, nácvik choreografií a mnoho iných aktivít.

Všetky športoviská sú k dispozícii aj širokej verejnosti. Ohľadom voľných hodín, cien prenájmu a bližších informácií si prosím zvoľte konkrétne športovisko v menu.

Hlavným poslaním centra je poskytovanie celouniverzitných služieb v oblasti rozvoja športovo-kultúrnych hodnôt so zameraním na využívanie univerzitnej infraštruktúry pre zdravý fyzický a duševný vývin najmä študentov a zamestnancov STU. V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy:

  • v oblasti telesnej výchovy a športu organizačne zabezpečuje reprezentáciu STU
  • zabezpečuje priestorové podmienky pre realizáciu pedagogického a tréningového procesu v oblasti športu a telesnej kultúry
  • vytvára podmienky pre organizovanie športových, telovýchovných a spoločensko-športových podujatí a aktivít
  • organizuje besedy, stretnutia, prezentácie, školenia so zameraním na telesnú kultúru a šport
  • poskytuje informačné služby so zameraním na informácie o telesnej kultúre, športe, tréningovom procese, upevňovaní a rozvíjaní zdravia a všetky aktuálne informácie, zamerané na osobnostný rozvoj predovšetkým mládeže
  • zabezpečuje prevádzku, údržbu a modernizáciu spravovaných športových a telovýchovných objektov a zariadení

Tabuľa Bežecká dráha Futbal Volejbal

Študenti a pracovníci STU, ale aj jednotlivci či kolektívy z iných vysokých, stredných či základných škôl, športových klubov,  občianskych združení i spoločenských organizácií, firiem a podnikov majú možnosť rezervovať si, objednať a po dohode využiť jednotlivé športové objekty a zariadenia pre športové a pohybové aktivity prípadne aj športovo-spoločensko-kultúrne podujatia.

rezylana.maps@pneditor.org