Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne (ÚZ ŠDaJ) poskytuje ubytovanie
a stravovanie študentom STU. 

Kontakty

Upozornenie: Študentom (SR) denného štúdia ubytovanie prideľuje príslušná fakulta do stanoveného termínu.


Správa ÚZ ŠDaJ STU
Adresa:
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1

Ubytovanie pre zamestnancov STU, doktorandov a pre študentov - manželské páry vybavuje:

Mgr. Alena Culinková: tel.: 0918/664 002, e-mail: alena.culinkova@stuba.sk

Stránkové hodiny a prijímanie telefonických objednávok:

pondelok – piatok :          9,00  - 11,00 hod.         13,00  - 15,00 hod.

 

Ubytovanie pre zahraničných študentov, hostí STU a pre cudzích návštevníkov zabezpečuje:

Elena Trochtová: tel.: 0918/664 010, e-mail: elena.trochtova@stuba.sk

Stránkové hodiny a prijímanie telefonických objednávok:

pondelok – piatok :          9,00  - 11,00 hod.         13,00  - 15,00 hod.

                                                     

 

Prevádzka študentských jedální:

- Ing. Eva Beständigová: tel.: 0918/664 058, e-mail: eva.bestandigova@stuba.sk

Študenstské domovy

Študentské jedálne

 

Telovýchova a šport:

Telocvičňa ŠD Jura Hronca - prevádzkové hodiny 1.9.2014 - 30.6.2015

Telocvičňa ŠD Jura Hronca - objednávkové tlačivo

Telocvičňa Jura Hronca - cenník platný od 1.2.2015 

Telocvičňa Svoradov - cenník platný od 1.2.2015

Spoločenské miestnosti:

Spoločenská miestnosť ŠD Jura Hronca - prevádzkové hodiny 1.9.2014 - 30.6.2015  

Spoločenská miestnosť ŠD Jura Hronca - cenník platný od 1.9.2013

Spoločensko-telovýchovná miestnosť ŠD Nikosa Belojanisa - cenník platný od 1.2.2015

Spoločenská miestnosť ŠD Mladá Garda - cenník platný od 1.11.2012

Spoločenská miestnosť ŠD Dobrovičova - cenník platný od 1.3.2014

Kaviareň ŠD Mladá Garda - cenník platný od 1.3.2014

Jedáleň ŠD Mladá Garda - cenník platný os 1.3.2014

Študovňa ŠD Mladá Garda - cenník platný od 1.3.2014


Verejné obstarávanie