Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

   

   


  Výdajňa stravy študentská jedáleň Mladosť v Bratislave

  adresa:
  Staré Grunty 53,
  842 47 Bratislava
  telefón:
  0918/664 059
  počet miest pri stole:
  210
       
  možnosti:
  stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti.

   


  Výdajňa stravy Rektorát Vazovova v Bratislave

  adresa:
  Vazovova 5,
  812 43 Bratislava
  telefón:
  0918/664 061
  počet miest pri stole:
  60
       

  možnosti:
  stravovanie zamestnancov STU, bufet 7:00 - 11:00 (raňajky, desiatové polievky, bufetový tovar),

  výdaj obeda 12:00 - 13:30


  Vývarovňa stravy ŠJ Jura Hronca v Bratislave

  adresa:
  Bernolákova 1,
  811 07 Bratislava
  telefón:
  0918/664 059
  počet miest pri stole:
  270
       

  možnosti:
  stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti. Obed 12:00 - 14:00, ponúkame na výber hotové jedlá 4-5 druhov, minútky, čerstvo upečenú pizzu Večera 16:30 - 19:00. Varíme aj cez víkend obedy 12:00 - 14:00.

   


  Študentská jedáleň Mladá garda v Bratislave - vývarovňa jedál

  adresa:
  Račianska 103,
  831 02 Bratislava
  telefón:
  0907/339 103
  počet miest pri stole:
  490
       

  možnosti:
  Od 2.4.2012 výdaj stravy je pozastavený.

  Študenti - náhradné stravovanie v ŠJ SvF a v ŠJ Jura Hronca, v rámci otváracích hodín.

   


  Výdajňa stravy Svoradov v Bratislave - výdaj stravy pozastavený!

   

  adresa:
  Svoradova 13,
  811 03 Bratislava
       

  Výdajňa stravy pri SvF v Bratislave

   

  adresa:
  Radlinského 11,
  813 68 Bratislava
  telefón:
  0918/664 029
  počet miest pri stole:
  238
     
  možnosti:
  stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti. Organizovanie pracovných rokovaní.
  Raňajky 7:30 - 10:30, Obed 11:30 - 15:00 - objednané jedlá, jedlá na voľno, minútky a pizza.

  Študentská jedáleň pri FEI v Bratislave

   

  adresa:
  Ilkovičova 3,
  812 19 Bratislava
  telefón:
  0918/646 530
  počet miest pri stole:
    02/ 60291578  
  možnosti:
  slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
  školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav

  Študentská jedáleň pri FCHPT v Bratislave, Slovgast, Spotrebné družstvo 

   

  adresa:
  Radlinského 11,
  813 68 Bratislava
  telefón:
  02/ 58597717
  počet miest pri stole:
       
  možnosti:
  slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
  školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav

  Študentská jedáleň Miloša Uhra v Trnave

   

  adresa:
  Bottova 23,
  917 74 Trnava
  telefón:
  033/ 5908634,5521192
  počet miest pri stole:
       
  možnosti:
  slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
  školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav