Prejsť na obsah
Univerzita

Predseda:
Redhammer  Robert, prof. Ing., PhD.
Podpredseda:
Biskupič Stanislav, prof. Ing., DrSc.
Tajomníčka:
Petríková Dagmar, Ing.
Členovia z univerzity:
 
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.
Donoval Daniel,  prof. Ing., DrSc.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.
Janíček František, prof. Ing., PhD.
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
Moravčík Oliver, prof. Dr. Ing. 
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD.
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Paliatka Peter, prof. akad. soch.
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.
Stanko Štefan, doc. Ing., PhD.
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
Šajbidor Ján, prof. Ing., DrSc.
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.
Zajko Marián, doc. Ing., PhD., MBA
Externí členovia:
Čorejová Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Dado Milan, prof. Ing., PhD.     Žilinská univerzita v Žiline
Fodrek Peter, hosť.prof. Ing., PhD.  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s.
Hrdina Vojtech, Ing. arch., PhD.   AUREX s.r.o.
Matiašovský Peter, Ing., CSc.  Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Mičieta Karol, prof. RNDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
Rajniak Pavol, doc. Ing., DrSc. RCPE, Graz
Scheber Anton, Ing., CSc. Softec, s.r.o.
Slezák Vladimír, Ing. Siemens s.r.o.
Šajgalík Pavol, prof. RNDr., DrSc.   Slovenská akadémia vied
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc.  Vysoké učení technické v Brne