Prejsť na obsah
Univerzita

Robert Redhammer, prof. Ing., PhD.
rektor

Stanislav Biskupič, prof. Ing., DrSc.
prorektor pre vedu a výskum 

Štefan Stanko, doc. Ing., PhD.
prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy

Marián Peciar, prof. Ing, PhD.
prorektor pre spoluprácu s praxou

Oliver Moravčík, Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. 
prorektor pre strategické projekty a rozvoj

Ján Híveš prof. Ing., PhD.
predseda akademického senátu

Dušan Faktor, Ing., PhD.
kvestor