Prejsť na obsah
Univerzita

 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 470 507
fax: 02/52 49 45 22 
e-mail: public@stuba.sk


FAKULTY

 Stavebná fakulta STU
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1
tel.: 02/59 27 41 11
fax: 02/52 96 70 27

 Strojnícka fakulta STU
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
tel. 02/57 29 61 11
fax 02/52 92 57 49

 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
tel.: 02/60 29 11 11-3
fax: 02/65 42 04 15

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
tel.: 02/59 32 51 11
fax: 02/52 49 31 98

Detašované pracoviská

Výučbovo študijné centrum so sídlom v Humennom
Komenského 1, 066 59  Humenné
tel.: 057/ 78 88 130, 057/77 54 053 kl. 107, 0918 674 791
fax: 057/ 77 54 048
e-mail: skola@spschhe.svcmi.sk, gabriela.tizakova@stuba.sk 

 Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 1
tel.: 02/57 27 61 11, 52 92 67 41-4
fax: 02/52 92 15 33

Detašované pracoviská

Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum Banská Štiavnica
Radničné nám.
969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/69 22 187, 0918 665 014, kl. 5271
fax: 045/69 22 188
e-mail: fadp@stonline.sk

 Materiálovotechnologická fakulta STU
Paulínska 16, 917 24 Trnava
tel.: 033/55 11 033
fax: 0906 068 299

 Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 4
tel.: 02/60 29 15 49
fax: 02/65 42 05 87


UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ

Rektorát STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 470 507
fax: 02/52 49 45 22

Archív STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 486-9
fax: 02/52 49 45 22

CVT STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0918 669 190

Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 456
fax: 02/52 49 45 22

Pracoviská

Lokálne stredisko pre dištančné vzdelávanie

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
tel.: 02/65 41 14 79, 60 29 17 71
fax: 02/65 41 10 04
e-mail: lsdv@kar.elf.stuba.sk
Centrum ďalšieho vzdelávania
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 548

Univerzita tretieho veku 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 526

Jazykové centrum STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
web: www.jazykovecentrum.stuba.sk
e-mail: jazykove-centrum@stuba.sk

Francúzske centrum
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 02/57 29 43 01

Know-how centrum

Pracoviská

Univerzitný technologický inkubátor
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
tel.: 02/49 21 24 91-2

Kancelária spolupráce s praxou

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 217 


Nakladateľstvo STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 02/52 96 44 89, 52 49 66 88

Projektové stredisko
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 001
e-mail: jozef.benka@stuba.sk

Univerzitný vedecký park  STU

Centrá excelentnosti

Ústav manažmentu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 105


ÚČELOVÉ ZARIADENIA

Centrum akademického športu
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 539 971, 0915 570 521

ÚZ Gabčíkovo
930 17 Gabčíkovo 3
tel.: 031/55 94 362, - 410
fax: 031/55 94 407

ÚZ ŠDaJ

Správa
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
tel./fax: 02/52 49 61 34 , tel. 0918 664 001

Študentský domov Mladá garda
Račianska 103, 831 02 Bratislava 35
tel.: vrátnica 0918 664 020

Študentský domov Jura Hronca a Nikosa Belojanisa
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
tel.: vrátnica Jura Hronca  0918 664 030
tel.: vrátnica Nikosa Belojanisa 0918 664 031

Študentský domov Svoradov
Svoradova 13, 811 03 Bratislava 1
tel.: vrátnica 0918 664 041

Študentský domov Mladosť
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 4
tel.: vrátnica A-B bloky – 0918 664 050
tel.: vrátnica C-D bloky – 0918 664 051

Študentský domov Dobrovičova
Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava 1
tel.:vrátnica 0918 664 067

Študentský domov Mýtna, Hotel Akademik
Vazovova 1, 811 07 Bratislava 1
tel.: 0918 664 025

Študentská jedáleň Mladosť
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 4
tel.: 0918 664 058

VUS Technik STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 198
fax: 02/52 49 45 22
e-mail: technik@stuba.sk

 
Kontakt pre tlačové informácie

Mgr. Andrea Hajdúchová
Rektorát STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
tel.: 0917 669 205
fax: 02/52 49 45 22
e-mail: public@stuba.sk

 


Ďalšie kontaktné informácie
IČO             00397 687
DIČ             2020845255
IČ DPH       SK  2020845255

 

Zoznam administrátorov redakčného systému Buxus

Zoznam šéfredaktorov redakčného systému Buxus