Prejsť na obsah
Univerzita

Kolektívne vyjednávanie

Pracovnoprávne

VŠ a veda

       - Zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

BOZP

       - Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

       - Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 462/2007 Z.z.

 

Ekonomické

Občiansko-právne

       - Zákon č. 90/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z.

Sociálno-dôch.

Iné