Prejsť na obsah
Univerzita
Odborové zväzy a združenia
  • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR -  OZ PŠaV
  • Konfederácia odborových zväzov SR - KOZ SR
  • Vysokoškolský odborový svaz (ČR) - VOS ČR
  • Českomoravská konfederace odborových svazů - ČMKOS
Odborové organizácie na Slovenských univerzitách a vysokých školách