Prejsť na obsah
Univerzita
Stavebná fakulta STU
Ing. Mária Gieciová, PhD., predsedníčka RK FOO
tel.: +421 2 59 274 462
e-mail: gieciova@svf.stuba.sk

Strojnícka fakulta STU
Ing. Zuzana Tekulová, PhD., predsedníčka RK FOO, predsedníčka RK UOO
tel.: +421 2 57 296 564
e-mail: zuzana.tekulova@stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
RNDr. Pavol Tarapčík, PhD., predseda RK FOO
tel.: +421 2 59 325 311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk

Fakulta architektúry STU
Dr. Ing. Juraj Szalay, PhD., predseda RK FOO
e-mail: szalay@fa.stuba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mária Dobrotová, predsedníčka RK ZOO
tel.: +421 2 60 291 750
e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk