Prejsť na obsah
Univerzita

Stavebná fakulta STU
Ing. Miloslav Štujber, predseda V-FOO
tel.: +421 2 59 274 465
e-mail: miloslav.stujber@stuba.sk

Mgr. Judita Talostanová
tel.:
e-mail: judita.talostanova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, predsedníčka V-FOO

tel.: +421 2 57 296 564

e-mail: ingrid.souckova@stuba.sk

 

Ing. Andrej Červeňan, PhD., tajomník výboru UOO

tel.: +421 2 57 296 585

e-mail: andrej.cervenan@stuba.sk

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
doc. Ing. Milena Reháková, PhD., predsedníčka V-FOO
tel.: +421 2 59 325 221
e-mail: milena.rehakova@stuba.sk

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., predsedníčka výboru UOO STU
tel.: +421 2 59 325 578
e-mail: anna.ujhelyiova@stuba.sk


Fakulta architektúry STU
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
tel.:
e-mail: juraj.furdik@stuba.sk

PhDr. Danica Brečková

tel.: +421 2 57 276 316

e-mail: breckova@fa.stuba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mária Bachratá, predsedníčka V-ZOO, podpredsedníčka a hospodárka výboru UOO STU
tel.: +421 2 60 291 220
e-mail:maria.bachrata@stuba.sk

Ing. Martin Florovič, PhD.

tel.: +421 2 60 291 712

e-mail: martin.florovic@stuba.sk