Prejsť na obsah
Univerzita

Odborové združenie zamestnancov Fakulty architektúry STU
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1

Fakultná odborová organizácia FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

Nezávislá odborová organizácia zamestnancov SvF STU
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1

Fakultná odborová organizácia na SjF STU 
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Základná odborová organizácia pri FEI STU 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1