Prejsť na obsah
UniverzitaUniversity Ranking By Academic Performance

University Ranking By Academic Performance je rebríček, ktorý hodnotí univerzity podľa ich akademického výkonu, podľa článkov v odborných časopisoch, podľa odkazov a citácii.

Podľa rebríčka University Ranking By Academic Performance 2012/13 je STU najlepšou technickou školou v SR  a druhou najlepšou technikou v ČR a SR ( STU – 1002. miesto, CVUT Praha 587, VŠCHT Praha 1010, VUT Brno 1220).


V kategórií POČÍTAČOVÉ VEDY A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 2012-13 sa STU umiestnila najlepšie zo slovenských vysokých škôl - na 603. mieste. V prvej tisícke neboli ďalšie školy zo Slovenska. 

Aj v kategórií PRÍRODNÉ VEDY 2012-13 sa Slovenská technická univerzita umiestnila najlepšie zo slovenských vysokých škôl, obsadila 736 miesto


Hodnotenie ARWU: Slovenská technická univerzita je na Slovensku najlepšou univerzitou pre štúdium počítačových vied

V roku 2012 sa  Slovenská technická univerzita umiestnila prestížnom v Šanghajskom rebríčku ARWU TOP 200 najlepších univerzít sveta v oblasti počítačových vied. Dostala sa na 101.-150. miesto. Túto pozíciu STU zdieľa spolu s univerzitami ako Tokijská univerzita, Technická univerzita v Madride, Kórejská univerzita, ako aj s niekoľkými štátnymi univerzitami v USA či s Národnou univerzitou v Austrálii.

Rebríček ARWU (The Academic Ranking of World Universities) vyhodnocoval kľúčové parametre ako výskum, množstvo citácií na pedagóga, ale aj reputácia školy medzi zamestnávateľmi.


Fakulty STU dlhodobo vedú rebríčky najlepších v hodnotení slovenskej rankingovej agentúry ARRA

Rebríček Akademickej a rankingovej agentúry ARRA vedie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU od spustenia hodnotenia fakúlt touto agentúrou, teda už od roku 2005. Na čele rebríčka sa drží dlhodobo aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, od roku 2009 jej patrí 3. miesto. Stále vyššie sa posúvajú aj ďalšie fakulty – Materiálovotechnologická stúpla za posledné štyri roky z 18. na 6. miesto a Fakulta informatiky a informačných technológii z 20. na 12. miesto.

Stavebná a Strojnícka fakulta STU sa v rebríčku 23 hodnotených technických fakúlt za rok 2012 tiež umiestnili v prvej polovici rebríčka (na 10. a 11. mieste).

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
STU sa umiestnila v prvej päťstovke svetových univerzít

V rankingu svetových univerzít

Webometrics Ranking of World Universities 2012 sa v marci 2012 STU dostala medzi prvých 500 svetových univerzít. Ranking odráža predovšetkým prítomnosť univerzity v priestore webu, zohľadňuje prepojenia a odkazy na stránku a jej zobrazenia. Rebríček je zverejňovaný od roku 2004 vždy dva razy ročne.


Slovenská technická univerzita je najúspešnejšia v riešení výskumných projektov

Podľa European ResearchRanking - rankingu európskych inštitúcií v úspešnosti výskumných projektov má STU najlepšie skóre zo Slovenska. Rebríček porovnáva nielen univerzity, ale aj iné výskumné inštitúcie, ako napr. akadémiu vied či štátne príspevkové organizácie. Ranking tiež ukazuje, že STU má pri riešení výskumných projektov veľmi širokú sieť partnerov v zahraničí.


STU patrí medzi najvýkonnejšie výskumné inštitúcie na Slovensku

Renomovaný svetový ranking výskumných inštitúcií SCIMAGO SIR, ktorý vyhodnocuje inštitúcie podľa ich medzinárodne uznaného výkonu vo vedeckom výskume, uvádza len 5 vysokých škôl zo Slovenska. Ranking vyhodnocuje obdobie rokov 2006-2010 a uvádza inštitúcie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov za rok 2010 uvedených v celosvetovej databáze vedeckých prác Scopus od Elsevier). V hodnotení je len 6 inštitúcií zo SR: SAV ako celok a 5 slovenských univerzít. Žiadna ďalšia inštitúcia v SR nepublikovala v roku 2010 ani 100 prác v medzinárodných vedeckých časopisoch. Ranking SIR World Reports 2012 zahŕňa 3290 inštitúcií z celého sveta. ktoré sú zodpovedné za viac ako 80% svetových vedeckých výstupov v rokoch 2006-2010 v databáze vedeckých prác Scopus.