Prejsť na obsah
Univerzita

Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave ( ďalej len „univerzita“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Úsek verejného obstarávania Útvaru kvestora Rektorátu Slovenskej technickej univerzity.

Verejné obstarávanie rok 2014

  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky podľa §  9, ods.9
  4. Iné dokumenty

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013

  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky podľa §  9, ods.9
  4. Iné dokumenty
  5. Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR

Verejné obstarávanie rok 2013 do 30. 6. 2013

Plán verejného obstarávania

Archív verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie