Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 

FILTRAČNÁ ODSTREDIVKA

Postup

 Podlimitná zákazka - verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Vestník č. 29/2013 - 22.11.2013 pod   číslom 18880 - WYT

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

 Ing. Martina Vráblová, +421917 669 162, martina.vrablova@stuba.sk
Otváranie ponúk - § 41

 

Otváranie časti ponúk - OSTATNÉ
Otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia