Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Hydraulický lis

Postup

 Verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

äOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

 Hydraulický lis

Súťažné podklady

 SP H LIS R

Kontaktná osoba – email:

eduard.matyas@stuba.sk

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 5.8.2013  13:00

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 

 Správa podľa § 21 H LIS R

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 http://crz.gov.sk/index.php?ID=1193387&I=sk

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 Preberací protokol

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia