Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 

Konferenčné a rekreačné zariadenie FCHPT STU Bratislava vo Vyhniach

Postup

 Podlimitná zákazka - verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 oznámenie-Konferenčné

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

 

 

Otváranie ponúk - § 41

 formulár § 41 OSTATNÉ VYHNE

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 Oznámenie o zrušení súťaže

Referencia