Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

  Vypracovanie analýz pre účely projektu obn. zdr. energie

Postup

 podlimitná zákazka

Predbežné oznámenie

 

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

  Vypracovanie analýz pre účely projektu obn. zdr. energie

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 formulár § 41 Ostatné- Analýzy

formulár § 41 Kritéria-Analýzy

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa o zákazke

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia