Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 

ZARIADENIE NA MERANIE VÝKONOVÝCH PARAMETROV SPAĽOVACÍCH MOTOROV

Postup

 Podlimitná zákazka - verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 Vestník č. 205/2013 - 19.10.2013 pod    číslom 17348 - WYT

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

 Ing. Martina Vráblová, +421917 669 162,  martina.vrablova@stuba.sk
Otváranie ponúk - § 41

 Otváranie časti ponúk - OSTATNÉ
 Otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa o zákazke podľa § 21

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 Zmluva zverejnená dňa 19.12.2013

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia