Prejsť na obsah
Univerzita

Zoznam:

Servis ofsetových tlačových strojov

Požiarna signalizácia-FCHPT

Vývoj aplikácie pre terapiu detí s motorickými poruchami-FIIT

Úprava vzduchotechnických zariadení na ŚD J. Hronca

Prenájom priestorov a techniky-SvF

Modernizácia chemického reaktora-FCHPT

Vnútroštátna a medzinárodná preprava osôb-FEI

Lepiaci stroj na knihy-FCHPT

Inteligentné snímače

Nákup modelov pre projekt Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov

Laboratórne zariadenia

Systemelectropher esdis Mini EU-Plug

Preprava autobusom-MTF

Otočné sedadlá

Softvérové úpravy prostredia hydromodelu-SvF

Dohľad Skúšobne FEI STU - č. S 066

Papier pre digitálnu tlač

Fakultný vedecký časopis ALFA - FA

Výpočet a odladenie okrajových podmienok na mat. moduli

Elektroinštalačné práce v izbách ŠD J. Hronca

Pracovná stanica na spracovanie dát-SvF

Dodávka a montáž dlažieb - ŠD a J

Rekonštrukcia laboratória P-42 FCHPT

Televízor-FEI

DTP Služby pre vypracovanie výročnej správy MTF

Služby Revízneho technika PO - MTF

Laboratórne stoly-FEI

Čistiaci stroj-MTF

Výkon technika PO a BOZP-SjF

Ročná kontrola a skúška el. pož. kontroly-FCHPT

Systém bodového osvetlenia LED-PS

Elektrická stohová rezačka-FCHPT

Chemikálie pre plaváreň-MTF

Oprava podlahovej krytiny-ŠDaJ J. Hronca

Vypracovanie realizačného projektu interiéru pre auly FIIT

Konenčné ofsetové dosky

Laminárny box-FCHPT

Skid resistance tester

Svetelná dióda-FCHPT

Odborné vyčistenie a nastavenie dataprojektorov-FCHPT

Héliový generátor bubliniek-PS

Audit účtovnej závierky za rok 2013

Laboratórna sústava robotov-FCHPT

Dodanie tovaru-SvF

Stavebné práce-SvF

Návrh a realizácia komunikačnej stratégie FIIT STU

Stanovenie vybraných látok vo vzorkáchodpadových vôd

Dodávka a montáž 121 sprch. zásten v soc. zariadeniach na ŠD J. Hronca

Náborová kampaň-SjF

Inzercia - SMR - SjF

Projektová dokumentácia obvodový plášť SjF

Zákazky od Lukáša Švedu

Pracovná stanica

Fotoaparát s príslušenstvom-SjF

Odstránenie hav. stavu prípojok horocovodu do VS

Vstupenky na divadelné predstavenie-FCHPT