Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU
Vazovova 5, 812 43  Bratislava 1
prízemie vpravo
fax: 02/52 49 45 22

vedúca:
Mgr. Tatiana Sikorová

oddelenie archívnych fondov rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení a zaniknutých zložiek
tel.: 0917 669 489, e-mail: tatiana.sikorova@stuba.sk
 
zamestnanci
PhDr. Mária Boriková
oddelenie archívnych fondov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry, tel.: 0917 669 486, e-mail: maria.borikova@stuba.sk

Mgr. Adriana Káňovičová
oddelenie archívnych fondov Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky, tel.: 0917 669 488, e-mail: adriana.kanovicova@stuba.sk

Mgr. Markéta Pálffyová
oddelenie archívnych fondov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologickej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií, tel.: 0917 669 487, e-mail: marketa.palffyova@stuba.sk