Prejsť na obsah
Archív STU

V Archíve STU je v súčasnosti uložených 25 archívnych fondov: 9 fondov rektorátu a fakúlt STU, 16 osobných fondov (pozostalostí) významných osobností, 12 archívnych zbierok a Knižnica Archívu STU

Podľa pôsobnosti a náplne práce sa Archív STU organizačne člení na:

 • oddelenie archívnych fondov rektorátu, univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU a zaniknutých zložiek
          Mgr. T. Sikorová
 • oddelenie archívnych fondov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry
          PhDr. M. Boriková
 • oddelenie archívnych fondov Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky
         Mgr. A. Káňovičová
 • oddelenie archívnych fondov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologickej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií
          Mgr. M. Pálffyová
 • oddelenie archívnych zbierok a Knižnice Archívu STU
          PhDr. M. Boriková, Mgr. A. Káňovičová,  Mgr. M. Pálffyová
 • oddelenie počítačového spracovania retrospektívnych informácií
          t. č. neobsadený