Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
 • technické prostriedky počítačovej siete
  Kontakt:
  Ing. Polaczyk, Ing. Binder, Ing. Ďurkovič
  e-mail: techadm@vm.stuba.sk
  tel.: 57294338

 

 • OPERAČNÉ SYSTÉMY
  •  
   • Unix, BSD, LINUX
    Kontakt:
    Ing. Jaroška, Ing. Hanzel
  •  
   • HP-UNIX
    Kontakt:
    Ing. Jaroška
   • Windows
    Kontakt:
    Ing. Kicko
    e-mail: kicko@stuba.sk
    tel.: 0918 669 185
   • Windows Server Hyper-V
    Kontakt:
    Miloslav Kráľ
    e-mail: miloslav.kral@stuba.sk
    tel.: 0917 669 511

 

 • INFORMAČNÉ SYSTÉMY
  • Konzultácie k aplikáciam ISU: 
   • ISF 
    - Ing. Vozáriková, Ing. Bezányi
   • FINUCT 
    - RNDr. Šafaříková, Ing. Kopečná, Ing. Košúthová
   • EIS 
    - RNDr. Šafaříková, Ing. Kopečná, Ing. Košúthová
   • MAJETOK 
    - Ing. Miklášová, Ing.Tar
   • PAM 
    - Ing. Tarová, Svrčková
   • STUD 
    - RNDr. Vaškorová
   • UCH 
    - RNDr. Vaškorová

  • Konzultácie k vývojovému prostrediu budovania ISU:
   • ORACLE
    -  Ing. Kopečná
   • SQL, PL-SQL
    - Ing. Vozáriková, Bezányiová
   • CrystalReports
    - Ing. Tarová Eva, Svrčková
   • Visual FoxPro
    - Ing. Tar, Ing. Kopečná, RNDr. Šafaříková, Ing. Košútová, RNDr. Vaškorová
   • Diakritika a aplikácie ISU
    - Ing. Tar, Ing. Tarová, RNDr. Vaškorová
   • Nastavenie  klientských  staníc  a periférií pre správny chod aplikácií  ISU
    - Ing. Tar,  Ing. Tarová

  • Bezkontaktné čipové karty
   Kontakt:
   e-mail: potlac.kariet@stuba.sk
   tel.: 0918 669 189
   Ing. Šlavka

  • Sieťové služby
   • email
    Kontakt:
    Ing. Jaroška, Ing. Hanzel
    e-mail: sysadm@vm.stuba.sk
    tel.: 57294538, 57294426
   • ftp
    kontakt:
    Ing. Jaroška, Ing. Hanzel
   • www, proxy
    Kontakt:
    Ing. Jaroška, Ing. Hanzel
   • Hot-line
    • ISU
    • OLIB
     Kontakt:
     Mgr. Kovár
    • prevádzka sietí
     • INTRANET - areál Námestie slobody
      Kontakt:
      Ing. Binder, Ing. Ďurkovič, sála VS
     • INTRANET - areál Vazovova - Mýtna
      Kontakt:
      Ing. Rudolf Šlavka
      tel.: 0918 669 189
     • fakultné siete 
    • INTERNET
     Kontakt:
     Ing. Binder, Ing. Ďurkovič, Ing. Jaroška, Ing. Hanzel, sála VS