Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

V súčasnosti sa ÚIS CVT zaoberá vývojom na viacerých projektoch. Rozdodujúcim kritétiom vývoja je použitie moderných vývojových nástrojov s architektúrou klient-server. Zároveň sa čiastočne vývojovo udržiavajú prevádzkované podsystémy na STU.

Vývoj vlastných IS:

ISF - informačný systém fakulty
FINUCT - finančné účtovníctvo 
EIS - ekonomický informačný systém - účtovníctvo a rozpočet 
MAJETOK – evidencia majetku

 

Čiastočné vývojové práce na zakúpených projektoch

PAM - personalistika a mzdy 
STUD – Študent vysokej školy 
UCH – Uchádzač o štúdium na vysokej škole