Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Licencovanie produktov Microsoft
Kópie programového vybavenia

Kontakt:
Ing. Kristián Chovanec
Centrum výpočtovej techniky STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
tel.: 0918 669 180
e-mail: kristian.chovanec@stuba.sk