Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: 02/57 29 44 47
Fax: 02/52 49 80 94
Riaditeľ: prof. Ing. Pavol HORVÁTH, PhD