Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Emailové schránky na email serveri stuba.sk sa vytvárajú automaticky pri prvom prihlásení na základe údajov o používateľoch z AIS. To znamená, že prihlasovací login a heslo sú zhodné s autentifikačnými údajmi na vstup do AIS. Zamestnanci ho budú mať k dispozícii na personálnom oddelení alebo u svojich systémových integrátorova študenti pri zápise.

 

Parametre vytvorených poštových schránok sú nasledovné:

Parameter zamestnanci ostatní
e-mailová adresa  meno.priezvisko@stuba.sk [1]  aislogin@stuba.sk
prihlasovanie(login:heslo) [3] aislogin:aisheslo
veľkosť e-mail schránky 400 MB 200 MB
možný prístup, rozhranie POP3s, IMAPs, HTTPs (SSL/TSL [2] )
server prichádzajúcej pošty 
(POP3s, IMAPs) [2]
webmail.stuba.sk
server odchádzajúcej pošty (SMTP) [2] mail.stuba.sk (SMTP-AUTH aislogin:aisheslo)
limit pre veľkosť správy 10MB
limit pre počet adresátov 50

 

 • [1] v prípade duplicitných emailových schránok, môže byť schránka v tvare: meno_priezvisko@stuba.sk
 • [2] SSL/TSL šifrovaný protokol (POP3s - port 995, IMAPs - port 993, HTTPs,  SMTP-AUTH - port 25 alebo 465 )
 • [3] Heslo je platné max. 180 dní od jeho poslednej zmeny. Pre jeho zmenu/aktiváciu pozri návod nižsie

Návody:

 1. ako správne nakonfigurovať programy na čítanie pošty
  - MS Outlook Express
  - MS Outlook (MS Office)
  - Mozilla ThunderBird
  - Opera
  - TheBat!
 2. Expirácia hesla AIS, webmail, jedáleň ...

Upozornenie:

 • Ak nebude príslušná schránka využívaná (čítaná) viac ako 3 mesiace, bude jej obsah vymazaný (schránka zostane zachovaná a funkčná)
 • Po ukončení štúdia (študent) alebo rozviazaní pracovného pomeru (zamestnanec), bude schránka po 180 dňoch zrušená a nefunkčná.

 

Kontakt na administrátora.