Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
 1. Ako si zmením heslo?
  Poštový server stuba.sk využíva centrálnu autentifikáciu a správu užívateľov. To znamená, že na vstup do poštovej schránky musíte použiť heslo, ktoré používate na vstup do Informačného systému AIS. Heslo je možné zmeniť len v AIS!  "Nastavenie informačného systému / Zmena hesla".

 2. Ako mám postupovať v prípade ak zabudnem heslo?
  Kontaktujte príslušného systémového integrátora. Pridelí Vám nové heslo. 
   
 3. Ako si presmerujem poštu na inú e-mailovú adresu?
  Po prihlásení na webmail, v menu "Filtre:" označte "Presmerovať všetky správy na:" a do políčka nižšie napíšte e-mailovú adresu, na ktorú bude pošta presmerovaná. "Ponechať kópiu" označte v tom prípade ak chcete uchovať kópiu presmerovanej pošty. Ak však veľkosť schránky presiahne povolenú kvótu, prestane fungovať aj preposielanie správ!!!

 4. Čo treba spraviť aby bolo možné namiesto WEB rozhrania používať napr. MS Outlook Express?
  V poštovom klientovi treba v nastavení konta zmeniť: "Server pre prichádzajúcu poštu" na webmail.stuba.sk a "Server pre odchádzajúcu poštu" na mail.stuba.sk. Samozrejme musí byť správne zadané aj "Názov konta" a "E-Mail Adresa" používateľa.
  • Pokiaľ sa pripájate na internet z domu, cez komerčného poskytovateľa internetu, alebo ste s notebookom na služobnej ceste, je nutné nastaviť autentifikovaný pristup aj na server pre odchádzajúcu poštu (SSL AUTH SMTP).

 5. Ako si môžem podľa potreby meniť jazykovú variantu web rozhrania.
  Jazyk rozhrania si môžete zmeniť po prihlásení kliknutím na menu "Nastavenia". V položke "Jazyk:" vyberte požadovanú jazykovú variantu rozhrania.

 6. Ako si nahrám vytvorenú osobnú www stránku na server webmail.stuba.sk
  Môžete použiť ftp klienta (podmienkou je pripojenie cez VPN prístup), alebo použijete web rozhranie v položke "Web stránka".
  Samotná web stránka má potom tvar http://webmail.stuba.sk/~aislogin (v prípade študenta) alebo http://webmail.stuba.sk/~meno.priezvisko (v prípade zamestnanca)  

   

 

Kontakt na administrátora.