Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Kontakt
e-mail: preukaz.studenta@stuba.sk 
Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, prízemie vpravo
Osobné návštevy študentov prijímame len ak sa problém nedá vyriešiť e-mailom, a to len vo vopred dohodnutom termíne.
Informácie o možnosti vydania študentského preukazu, spôsobu úhrady a výšky poplatku, vám poskytne študijná referentka. Nový preukaz si takisto vyzdvihnete na vašej fakulte.

Aktuálne informácie

Bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK

Internetová registrácia pre bezplatné cestovanie vlakom

PDF verzia pre Adobe Reader Príkaz rektora č. 2/2012 - Vydávanie preukazov na STU

Od 19.9.2011 začína STU vydávať Preukaz ISIC študenta STU s novým čipom Mifare DESFire EV1. Nový čip poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia a viac možností pre integrovanie ďalších aplikácii. Oproti 10-miestnemu sériovému číslu pri starom type má čip DESFire 17-miestne číslo. Viac informácii a zoznam poskytovateľov služieb podporujúci nový typ nájdete na stránke http://www.emcard.sk/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=9&Itemid=35.


Ceny preukazov študenta pre akademický rok 2014/15 a 2015/16

Výška poplatkov je uvedená v aktuálnej smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.

  2014/2015 2015/2016
  Základná cena Duplikát Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC študenta STU 20,- € 12,- € počas platnosti licencie
20,- € s novou licenciou
24,- € 12,- € počas platnosti licencie
23,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný (vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít) 13,- € 12,- € 14,- € 12,- €
Preukaz študenta STU - externý 13,- € 12,- € 14,- € 12,- €

2014/2015 2015/2016
Prolongačná známka ISIC 10,- € 14,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 4,- € 5,- €


Dokumenty na stiahnutie

PDF verzia pre Adobe Reader N-V Žiadosť o vydanie Preukazu študenta a Prolongačnej známky nové 2015

PDF verzia pre Adobe Reader Prihláška za člena CKM SYTS (ITIC) aktuálne pre preukazy ITIC

PDF verzia pre Adobe Reader Terms and Conditions of the CKM SYTS Membership  
PDF verzia pre Adobe Reader Potvrdenie o zablokovaní preukazu pre DPB 


Správca preukazov študenta

  • zabezpečuje výrobu nových študentských preukazov na základe doručených objednávok z fakúlt
  • zabezpečuje výrobu duplikátov pre študentov z dôvodu straty, krádeže alebo nefunkčnosti
  • vie vyriešiť niektoré problémy pri používaní a aktualizovaní preukazov
  • v spolupráci s databázovým administrátorom zabezpečí opravu chyby v databáze
  • má prostriedky na opravu známych technických problémov s preukazmi