Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Poslaním úseku je analýza, projektovanie a vývoj vlastného informačného systému pre všetky fakulty STU ako i implementácia, správa a prevádzka zakúpených aplikačných informačných systémov pre potreby fakúlt STU a pre vedenie celej univerzity.

Vedúca úseku:
Ing. Tarová Eva 
e-mail: eva.tarova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669177 - skrátená voľba 9916

Sekretariát:
Maršová Daniela
e-mail: daniela.marsova@stuba.sk
tel.: +421 52494 320
mobil.: +421 0918 669171 - skrátená voľba 9910 

Evidenčné listy IS prevádzkovaných na STU :
Evidenčný list AIS
Evidenčný list EIS personalistika
Evidenčný list Kredit
Evidenčný list OLIB
Evidenčný list Ubyt


Organizačné členenie ÚIS CVT :

1. Databázová administrácia a podpora informačných systémov (DBA)
Kontakt: Ing. Slavkovský Stanislav, stanislav.slavkovsky@stuba.sk

2. Prevádzka starého informačného systému fakulty (ISF)
Kontakt: Čuntala Miloš, milos.cuntala@stuba.sk

3. Prevádzka študijných subsystémov (STUD)
Kontakt: RNDr. Vaškorová Jana, jana.vaskorova@stuba.sk

4. Prevádzka ekonomického informačného systému (EIS)
Kontakt: Ing. Košuthová Emília, emilia.kosuthova@stuba.sk

5. Prevádzka subsystému personalistiky a miezd (PAM)
Kontakt: Ing. Tarová Eva, eva.tarova@stuba.sk

6. Prevádzka subsystému evidencie investičného a neinvestičného majetku (MAJETOK)
Kontakt: Ing. Onderková Ľubomíra, lubomira.onderkova@stuba.sk

7. Prevádzka subsystému účtovníctva (FINUCT)
Kontakt: Ing. Košuthová Emília, emilia.kosuthova@stuba.sk

8. Prevádzka subsystému stravovania (KREDIT)  
Kontakt: Stračina Erich, erich.stracina@stuba.sk

9. Prevádzka akademického informačného systému (AIS)
Kontakt: RNDr. Vaškorová Jana, jana.vaskorova@stuba.sk; Ing. Bujdáková Andrea, andrea.bujdakova@stuba.sk

10. Prevádzka knižničného celouniverzitného systému (OLIB)
Kontakt: Mgr. Jozef Puchoň, jozef.puchon@stuba.sk;

11. EDS - Elektronický dochádzkový systém Rektorátu STU
Kontakt: Čuntala Miloš, milos.cuntala@stuba.sk;

12. UCH – Uchádzač o štúdium na vysokej škole
Kontakt: Vaškorová Jana, jana.vaskorova@stuba.sk