Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Podsystém eviduje účtovné obraty a rozpočtové opatrena, sledovanie čerpania rozpočtu,tvorba výkazov a rozborov, spracovanie hospodárskych výsledkov, uzavierky účtovných období až na úroveň fakúlt so zabezpečením väzby na rektorát a nadriadené orgány. Programový systém je určený pre pracovníkov dekanátu na fakultnej úrovni a výstupy slúžia rektorátu STU a vedeniu univerzity k rozhodovacej činnosti v oblasti riadenia.

Kontakt:
Ing. Košuthová Emília
e-mail: emilia.kosuthova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669170 - skrátená voľba 9909