Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Programová podpora pre priebeh štúdia na vysokej škole, evidencia študentov, ich študijných výsledkov, vrátane rôznych spracovaní, tlačových zostáv, štatistických výstupov, pedagogická dokumentácia, podpory pre kreditný systém štúdia, sociálneho zabezpečenia študentov a pod. Používateľmi programového systému STUD sú pracovníci študijných oddelení a vedúci katedier. Výstupy z programu využívajú zástupcovia vedenia fakúlt a zástupcovia vedenia univerzity.

Kontakt:
RNDr. Vaškorová  Jana
e-mail: jana.vaskorova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669178 - skrátená voľba 9918