Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

vedúci VSNS
Ing. Július Binder   
tel.: 57296262, 0918669151 
e-mail:julius.binder@stuba.sk


sekretariát
Mgr. Jana Polaczyková
tel.: 57296263, 0918669158 
e-mail: jana.polaczykova@stuba.sk

 

ODDELENIE SYSTÉMOVEJ OBSLUHY

Ing. Róbert Jaroška 
tel.: 57296656, 0918669155
e-mail: robert.jaroska@stuba.sk

Mgr. Gabriel Fazekaš
tel.: 57296266, 0917669163
e-mail: gabriel.fazekas@stuba.sk

Ing. Lukáš Fríbert
tel.: 57296266, 0918669196
e-mail: lukas.fribert@stuba.sk

ODDELENIE TECHNICKEJ OBSLUHY

Ing. Marian Ďurkovič 
tel.: 57296666, mobil: 9981
e-mail: marian.durkovic@stuba.sk

Ing. Peter Hanzel  
tel.: 57296656, 0918669153 
e-mail: peter.hanzel@stuba.sk

Ing. Milan Polaczyk 
tel.: 57296374, 0918669157 
e-mail: milan.polaczyk@stuba.sk

Boris Šrenkel
tel.: 57296266, 0918669156
e-mail: boris.srenkel@stuba.sk

František Valašik
tel.: 57296264, 0918669159 
e-mail: frantisek.valasik@stuba.sk

 

ODDELENIE PREVÁDZKY

Monika Ábelová
tel.: 57296260, 0917669204 
e-mail: monika.abelova@stuba.sk

Patrik Bzdil
tel.: 57296260, 0917669210
e-mail: patrik.bzdil@stuba.sk

Iveta Čuntalová
tel.: 57296260, 0917669211 
e-mail: iveta.cuntalova@stuba.sk

Michal Čurgali
tel.: 57296260, 0917669224
e-mail:michal.curgali@stuba.sk

Ondrej Ferster
tel.: 57296265, 0918669150 
e-mail:ondrej.ferster@stuba.sk

Adela Královičová
tel.: 57296260, 0917669212 
e-mail: adela.kralovicova@stuba.sk

Slávka Maceková 
tel.: 57296260, 0918669128
e-mail: slavka.macekova@stuba.sk

Alžbeta Melagová 
tel.: 57296260, 0917669213 
e-mail: alzbeta.melagova@stuba.sk

Martin Morávek 
tel.: 57296260, 0918669135
e-mail: martin.moravek@stuba.sk

Ingrid Petrovičová 
tel.: 57296260, 0917669215 
e-mail: ingrid.petrovicova@stuba.sk

Erika Šefčíková
tel.: 57296260, 0917669218
e-mail: erika.sefcikova@stuba.sk

Mária Tischljarová
tel.: 57296260, 0917669219
e-mail: maria.tischljarova@stuba.sk