Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zabezpečuje kompletnú prevádzku, servis, inováciu a modernizáciu technických a programových prostriedkov výpočtovej techniky Rektorátu STU a účelových zariadení STU. Pre pracoviská iných fakúlt v areáli poskytuje sieťové služby.

 

Vedúci strediska:
Ing. Kristián Chovanec
e-mail: kristian.chovanec@stuba.sk,
fax: 52498094
mobil: 0918 669 180, klapka: 9922

 

Sekretariát:
Alena Havlíková
e-mail: alena.havlikova@stuba.sk,
fax: 52498094
mobil: 0918 669 181, klapka: 9921

 

Organizačné členenie VSNS:

Oddelenie technickej obsluhy a údržby
Oddelenie systémovej obsluhy
Oddelenie spracovania informácií
Oddelenie operátorskej obsluhy

 

Kontakt