Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Ing. Kristián Chovanec
e-mail: kristian.chovanec@stuba.sk,
mobil: 0918 669 180, klapka: 9922

 

Alena Havlíková
e-mail: alena.havlikova@stuba.sk,
fax: 52498094
mobil: 0918 669 181, klapka: 9921

 

Ing. Jozef Kicko
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk
mobil: 0918 669 185, klapka: 9925

 

Ing. Viera Stračárová
e-mail: viera.stracarova@stuba.sk
mobil: 0918 669 188, klapka: 9928

 

Juraj Kiapeš
e-mail: juraj.kiapes@stuba.sk
mobil: 0918 669 184, klapka: 9924

 

Marián Lancík
e-mail: marian.lancik@stuba.sk
mobil: 0918 669 182, klapka: 9920

 

Ján Vöröš
e-mail: jan.voros@stuba.sk
mobil: 0918 669 194, klapka: 9930

 

Ing. Martin Kuruc
e-mail: martin.kuruc@stuba.sk
mobil: 0918 669 187, klapka: 9927 

 

Marek Kaleta
e-mail: marek.kaleta@stuba.sk
mobil: 0918 669 154, klapka: 9963

 

Miloslav Kráľ
e-mail: miloslav.kral@stuba.sk
mobil: 0917 669 511, klapka: 9511

 

Ing. Rudolf Šlavka
e-mail: rudolf.slavka@stuba.sk
mobil: 0918 669 189, klapka: 9929

 

Vlasta Zábojová
e-mail: vlasta.zabojova@stuba.sk
mobil: 0918 669 186, klapka: 9926